Din lokala revisor
med kontor i Södertälje
och Gnesta

Revision

Revision ska göra nytta och ge mer- värde. Genom vår kvalitetssäkrade revision får ditt företag ett kvitto och ett trovärdighetsbevis.

Genom vår kvalitetssäkrade revision får ditt företag ett kvitto och ett trovärdighetsbevis gentemot banker, leverantörer, kunder och myndigheter på att ekonomin och organisationen håller en god standard och uppfyller de lagkrav som ställs på företaget. Detta leder ofta i sin tur till att det blir lättare att få krediter, lägre kreditkostnader och ger bättre kundvillkor.

Redovisning

Vi har många mindre och medelstora företag som vill ha allt på ett ställe.
Vi kan då hjälpa till med bokslut,
årsredovisning och deklarationer.

Den löpande bokföringen har vi dock ingen möjlighet att hjälpa till med. Däremot kan vi bistå med månatliga avstämningar och biträde med skattedeklarationer. Vi bistår även gärna med rådgivning i redovisningsfrågor.

Skatter & Rådgivning

Vi har lång erfarenhet av skattefrågor. Vi samarbetar även med skattejurister och advokater för att ge dig som kund korrekt rådgivning.

Vanliga tjänster inom detta område är
• Skattefrågor och skatteplanering
• Inkomstdeklarationer
• Omstruktureringar
• Generationsskiften
• Emissioner och övriga registreringsärenden hos Bolagsverket
• Biträde vid myndighetskontakter
• Konsultation kring förvärv och försäljning av företag samt företagsvärderingar
• Due Diligence