Skatter & Rådgivning

Vi har lång erfarenhet av skattefrågor. Vi samarbetar även med skattejurister och advokater för att ge dig som kund korrekt rådgivning.

Vanliga tjänster inom detta område är

  • Skattefrågor och skatteplanering
  • Inkomstdeklarationer
  • Omstruktureringar
  • Generationsskiften
  • Emissioner och övriga registreringsärenden hos Bolagsverket
  • Biträde vid myndighetskontakter
  • Konsultation kring förvärv och försäljning av företag samt företagsvärderingar
  • Due Diligence